En bærekraftig virksomhet

Ramuddens ambisjon er å være en ledende og pådrivende kraft for bærekraft i bransjen. For oss handler bærekraft mye om en måte å være og opptre på.

Bærekraftsrapport

Bærekraft i Ramudden

Agenda 2030 – FNs globale mål for bærekraftig utvikling.
Våre tjenester og løsninger skal leveres på en sikker og effektiv måte som fremmer en bærekraftig utvikling, og vi skal gjøre forretninger på en bærekraftig måte.
Bærekraft blir ofte redusert til spørsmål om miljø og CO2-utslipp. Men det handler egentlig om betydelig flere aspekter. Vårt viktigste bidrag er at vi skaper miljøer på arbeidsplasser som er sikre for både de som arbeider der og for alle som må passere forbi. Det gjør vi ved å utnytte våre ressurser effektivt, og det minsker miljøavtrykket.
Vi benytter ny digitalteknologi innovativt for å effektivisere arbeidet ytterligere. Dessuten har vi begynt å investere i klimanøytrale kjøretøy.
 

Det er behov for flere kvinner

Selv om vi er best i bransjen med 20 % kvinnelige medarbeidere, gjør vi alt vi kan for å rekruttere flere kvinner til vår mannsdominerte bransje. Vi vil gjøre vårt for å bidra til en mer likestilt anleggsbransje.
 

Rettferdighet

En annen viktig del av vårt bærekraftsarbeid er også at vi skal behandle alle kunder med stor respekt, være lydhøre og rettferdige i alle aspekter. Vi har en tydelig antikorrupsjonspolicy og stiller samme krav til våre leverandører.
 

Rammeverket for en bærekraftig virksomhet

Det ytterste målet med Ramuddens bærekraftsarbeid er å bidra til å virkeliggjøre FNs mål. Blant de 17 målene har vi valgt ut noen der Ramudden har størst mulighet til å gjøre noe konkret. De kan knyttes til både bærekraftsarbeidet og forretningsstrategien.
 
Mål 3 – Helse og velvære
Mål 4 – God utdanning
Mål 9 – Industri, innovasjon og infrastruktur
Mål 10 – Mindre ulikhet
Mål 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Mål 13 – Bekjempe klimaendringene
 

Spørsmål?

Har du spørsmål om vårt bærekraftsarbeid? Kontakt HMSK-Leder: oyvind.stafseth@ramudden.no   

Mer kraft til bærekraftig endring

Som en del av noe større får vi både økt ansvar og fornyet kraft når det gjelder å bane vei for bærekraftige endringer. Året har vært preget av nye globale prosesser, flere digitaliserte etableringer og et sterkt fokus på innovasjon og utvikling.

Konsernsjefen har ordet