Smart Zone-Den tilkopla arbeidsplassen

Vår visjon er en full digital arbeidsplass med sanntidsovervåking fra en sentral plattform. Vi er ikke der enda, men vi er på god veg.

Visjonen er en arbeidsplass som er helt digitalt overvåket i sanntid, en såkalt ”tvilling”.
Den seneste utviklingen går mot den digitale oppkoblede arbeidsplassen. Den innebærer både økt sikkerhet og forbedret bærekraft. Men også færre driftsavbrudd og bedre kostnadseffektivitet. 
 
• Økt sikkerhet – Den oppkoblede arbeidsplassen gir oss mulighet til proaktivt å oppdage sikkerhetsrisikoer. Dessuten kan vi sørge for at alle enheter alltid fungerer som de skal.
 
Bedre service – Vi kan gi deg bedre service ved at vår responstid ved alarmer minimeres. Vi er med andre ord raskt på plass og kan utbedre den eller de enhetene som trenger ettersyn.
 
Reduserte kostnader – Vi har kontroll på arbeidsplassen fra vår sentrale plattform, vår ”tvilling”. Dermed kan vi optimere tilsynet av alle enheter på måte som er kostnadseffektiv for deg.
 
• Fokus på bærekraft – I alt vi gjør har vi et sterkt fokus på bærekraft. Den oppkoblede arbeidsplassen er ikke noe unntak, tvert om. Det innebærer at vi slipper å gjennomføre unødvendige transporter samtidig som enhetene på arbeidsplassen får økt levetid.
 
Rapportering og oppfølging – En viktig del av det å stadig gjøre en bedre jobb, er rapportering og oppfølging. Her fokuserer vi særlig på sikkerhet og bærekraft. Vi sjekker snitthastighet, batteristatus på enheten samt om det har inntruffet noen uønskede hendelser og hvor mye CO2-utslippene har minsket.
 
highway-4494907_1920 (1).jpg

 

Ramudden Global

Siden 2020 har vi vært en del av en global gruppe, der også selskapet Highway Resource Solutions (HRS) inngår. HRS er ledende når det gjelder digitale løsninger for veiarbeidsplasser.
Gjennom vårt nære samarbeid med HRS får vi økte muligheter til å drive den digitale utviklingen fremover. Vi fortsetter å investere i digitale løsninger for å gi deg sikrere og mer kostnadseffektive løsninger.
 

Din digitale arbeidsplass

Allerede nå kan vi tilby deg flere løsninger som vi kan overvåke sentralt. Her finnes smarte batterier som kan utføre hastighetsovervåkning og VMS-skilt eller -vogner for sanntidsinformasjon til trafikanter og trafikklys/ledebillys.
Andre systemer er under utvikling, for eksempel Intellitag, varslingssystem for utkjørsler og Intellitag SVEA-barrieren.

 

Vil du vite mer?

Kontakt nærmeste depot så forteller vi gjerne mer om våre smarte og digitale produkter.

Kontakt nærmeste avdeling