Veidrift AS Part of Ramudden Global

Hos vår avdeling Veidrift tilbys tjenester knyttet til sikker ferdsel og arbeid på og langs vei. Avdelingen kan tilby utleieprodukter og tjenester som Ramudden for øvrig, og har kunnskapsrike og serviceorienterte medarbeidere som bistår med raske leveranser og profesjonelle tjenester. Alt for å sikre at både trafikanter og veiarbeidere kommer trygt hjem.

Besøksadresse

Veidrift AS

Håndverksveien 8

1405 Langhus

Finn oss

Åpningstider

07:00-16:00

Fakturaadresse

Ramudden Norge AS

FE 891 Scancloud

831 90 Östersund

Org.nr 913 798 317

Mer informasjon

Skilting og portaler

Avdelingen har spisskompetanse innen skilting og portaler. Prosjekter inkluderer permanent og midlertidig skilting, skiltvedlikehold og portalmontering. Veidrift følger prosjektet fra planlegging til gjennomføring, og bistår kundene med nødvendig rådgivning, søknadsprosesser, logistikkplanlegging og montering inkludert fundamentering. Leveransene kan inkludere alle typer skilt og portaler til eksisterende så vel som nytt veinett. Veidrift kan også bistå med løpende skiltvedlikeholdsoppdrag.

Teknisk graving

Veidrift har bred kompetanse og lang erfaring fra oppdrag innen teknisk graving. Dette er graveoppdrag i områder med mye infrastruktur i bakken, ofte under eller langs vei. Infrastrukturen kan inkludere traseer for signalanlegg, høyspent, lavspent, fjernvarme, VA og fundamentering for tekniske bygg. Oppdragene krever høy presisjon og fokus. Uforsiktighet i vårt arbeide kan føre til lammelse av viktig infrastruktur. Vi innretter vårt arbeid slik at vi alltid reduserer risikoen mest mulig. Vi håndterer alt fra gravesøknader, nødvendig arbeidsvarsling, sperringer, innmåling og graving selv. Dette er vår kjernekompetanse og gjør oss til en kompetent samarbeidspartner for våre kunder. Veidrift er opptatt av å bidra til et bærekraftig miljø. Vår maskinpark er moderne og består av Steg 4 og Steg 5 maskiner. Vi benytter Euro 6 klasse tipp-biler, og disponerer el-biler som kan benyttes til transport av personell og verktøy.

Arbeidsvarsling og tunge sperringer

Avdelingen har bred erfaring innen arbeidsvarsling, også i områder med høy ÅDT. Arbeidsvarsling består av utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner, innhenting av skiltvedtak fra myndigheter, praktisk arbeid for å sikre arbeidsområde inklusive sperringer, midlertidig trafikkomlegging og oppfølging. Veidrift har bistått landets største entreprenører på komplekse og omfattende veiarbeidsprosjekter for å ivareta tryggheten for trafikanter og veiarbeidere.

.

Våre produkter

Hos oss kan du leie avstengningsmateriale, trafikkskilt, gjerder, langsgåendesikring, vegmarkering, kjøreplate og digitale produkter med mer. Vi ser til att du får rett utstyr når og der det trengs.

Se våre produkter

Våre tjenester

For at din hverdag skal kunne flyte som normalt med fokus på din kjernevirksomhet, kan vi bistå med en rekke sikkerhetsrelaterte tjenester.

Se våre tjenester

Your safety. Delivered.